sandgotna skole

oppgaven var å utvikle en logotil sandgotne skole og opstaleellementer

sandgotna skole er en ungdumskole iloddejord i bergen. skolen hadde ingenlogo, så de tengte hjelp av oss.

verdiord: trygg, trivsel og læring

målgruppen er elevene med skolen,ungdom 13 - 16år. skolen har en sekunermålgruppe bestående av ansatte ogforeldre.

målet med logoen er å symboliserei hovedsak trygghet, dette er fordeskolen har hatt noen hendelser somhar satt skolen i et utrykt lys. symboleti logoen er en sjold for å symboliseretrygghet

brukt