sandgotna skole

oppgaven var å utvikle en logo til sandgotne skole og påstale ellementer

sandgotna skole er en ungdumsskole i loddejord i bergen. skolen hadde ingen logo, så de trengte hjelp av oss.

verdiord: trygg, trivsel og læring

målgruppen er elevene ved skolen, ungdom 13 - 16år. skolen har en sekunder målgruppe bestående av ansatte og foreldre.

målet med logoen er å symbolisere i hovedsak trygghet, dette er fordi skolen har hatt noen hendelser som har satt skolen i et utrygt lys. symbolet i logoen er et sjold for å symbolisere trygghet

brukt