sandgotna skole

oppgaven var å utvikle en logo til sandgotne skole og opstale ellementer

sandgotna skole er en ungdumskole i loddejord i bergen. skolen hadde ingen logo, så de tengte hjelp av oss.

verdiord: trygg, trivsel og læring

målgruppen er elevene med skolen, ungdom 13 - 16år. skolen har en sekuner målgruppe bestående av ansatte og foreldre.

målet med logoen er å symbolisere i hovedsak trygghet, dette er forde skolen har hatt noen hendelser som har satt skolen i et utrykt lys. symbolet i logoen er en sjold for å symbolisere trygghet

brukt